Om Nannestad Bygdeliste

Nannestad bygdeliste ble stiftet i 2015. Nannestad Bygdeliste er en partipolitisk uavhengig valgliste som stiller til valg i kommunevalget 2015.

Nannestad bygdeliste ble grunnlagt som en aksjon for et levende lokaldemokrati her i Nannestad. Vi ønsker å diskutere oss fram til de løsningene som er best for innbyggerne i bygda vår, uten å bli overstyrt av landsdekkende partier og organisasjoner.

Vi ser at det er nødvendig med et regime skifte i politikken for å styrke lokaldemokratiet og ha balanse i økonomien. Vi vil endre politikken slik at ingen deler av bygda blir tapere. Utfordringer og behov står i kø i de fleste etater i kommunen. Vi vil arbeide for en vel drevet kommune der det skal være godt å leve for alle, med god tjenesteyting, tilgjengelighet og åpenhet. Vi vil sikre et godt lokaldemokrati der innbyggeres innspill blir respektert og tatt med i betraktning gjennom åpne prosesser.

Nannestad bygdeliste vil ha mer åpenhet engasjement og ærlighet. Vi skal ta med innbyggerne på råd før viktige beslutninger fattes.

Bevar Nannestad kommune med gode og trygge boområder

Nei til kommunesammenslåing.

Nei til eiendomsskatt

For å styrke inntektene i Nannestad er det viktig etablere mer næring og få flere innflyttere.

Påvirke staten til en mer rettferdig tildeling av statlige midler. Nannestad kommune får minst i hele Norge.

Kontroll med kommuneøkonomien

Flere lærere i skolen

mortenoppdatert

 

Leder Morten Marthinsen

47 år jobber som paramedic. Gift med Antoniette og har to barn. Utdannet paramedic. Medlem i prøvenemda for fagopplæring i ambulansearbeiderfaget. Tillitsvalgt for Fagforbundet på egen arbeidsplass. Mangeårig aktiv internasjonal Ishockeydommer. Har dømt i 3 Paralympics OL i Lillehammer 1994, Nagano 1998 og Salt Lake city 2002.

I Mai 2015 fikk vi vite at Post i butikk her i Nannestad sentrum flyttes til Holter 25. juni 2015. Vi startet en underskriftskampanje og arrangerte åpent møte med innbyggere, Posten og KIWI. Det lokale næringsliv og mer enn 400 innbyggere engasjerte seg i denne saken. Resultatet ble at det fortsatt er Post i butikk i Nannestad sentrum. Sammen er vi sterke.