Monthly Archives for juni 2015


Nannestad bygdeliste vil ha trygge skoleveier!

Ap, SP, V, H, og Frp har vedtatt å gi utbygger av Bjørkeåsen feltet dispensasjon til å kjøre anleggstrafikk gjennom eksisterende boområder på Prestmosen, selv om Statens vegvesen og Kommuneoverlegen fraråder dette og beboerne protesterer på det sterkeste. Nannestad bygdeliste ønsker økt boligbygging i kommunen, men ikke på bekostning av et trygt boområde. Vi vil […]


Post i butikk reddet

Nannestad Bygdeliste hadde et vellykket møte med Posten og Kiwi, og det var mange som var glade når det ble bestemt at Post i Butikk skulle forbli sentralt i Nannestad sentrum. Kiwi har valgt å beholde posten fram til Rema1000 står ferdig, da skal Posten overføres dit. Dette er en økonomisk løsning, og det beste […]