Nannestad bygdeliste vil ha trygge skoleveier!

tryggskolevei

Ap, SP, V, H, og Frp har vedtatt å gi utbygger av Bjørkeåsen feltet dispensasjon til å kjøre anleggstrafikk gjennom eksisterende boområder på Prestmosen, selv om Statens vegvesen og Kommuneoverlegen fraråder dette og beboerne protesterer på det sterkeste.

Nannestad bygdeliste ønsker økt boligbygging i kommunen, men ikke på bekostning av et trygt boområde.

Vi vil ha åpne og inkluderende prosesser. Vi vil ta berørte innbyggere med på råd i byggeprosjekter for å ivareta alle sine interesser.

Sammen skal vi finne gode lokale bærekraftige løsninger.

Vi vil legge forholdene til rette for gode bomiljøer, både for store og små. Vi vil sikre trygge skoleveier, vi har ingen barn å miste! Økonomi skal ikke prioriteres før helse, miljø og sikkerhet.

Det er flere områder i kommunen som skal bygges ut, Maura, Eltonåsen og Nannestad sentrum for å nevne noen.
Hvilket område er det neste som får anleggstrafikk gjennom boområdet?

Hvor blir det gitt dispensasjon fra reguleringsplanen neste gang?
Utbyggere vil i fremtiden forvente å bli behandlet på like vilkår som utbygger av Bjørkåsen feltet.

Med denne dispensasjonen kjører politikerne over kommunen sine innbyggere for å få nye.

Nannestad Bygdeliste ønsker at Nannestad skal være en trygg og god kommune å bo i, derfor ville vi aldri tillatt dette!

Klagen på dispensasjonsvedtaket har vært til behandling hos fylkesmannen.

Les artikkelen fra EUB her.