Monthly Archives for august 2015


Nannestad bygdeliste vil ha flere ambulanser!

Ambulanseberedskapen må økes. Nannestad bygdeliste mener at ambulanseberedskapen må økes. Blir man alvorlig syke eller alvorlig skadet og har behov for ambulanse i Nannestad, kan man risikere å måtte vente lenge, spesielt på natten og i helgene. I 1998 vedtok Stortinget anbefalinger om at akuttpasienter i byer skal få hjelp innen tolv minutter, og innen […]


Nannestad Bygdeliste støtter opp om kunstgressbane i Maura!

En raskt voksende Bjerke IL fotball, 250 guttespillere opp til 14 år, et jentelag og et damelag ønsker kunstgressbane på Maura. Bjerke IL søker om tippemidler og håper kommunen stiller med en tredjedel. Kostnadene for banen vil havne på ca. 3 millioner og Nannestad Bygdeliste støtter Maura IL i denne saken. EUB laget en egen sak om dette, […]


Nannestad bygdeliste TOK tak i bassengsaken

Nå må politikerne vise handlekraft. Nannestad bygdeliste var først ute og satte fokus på behovet for vedlikehold og reparasjon av svømmebassenget på Preståsen skole. Vi har fått mange henvendelser etter at det ble kjent at svømmebassenget på Preståsen skole kommer til å være stengt på ubestemt tid. Det trengs omfattende renovering og ingen i kommunen kan […]


Nannestad Bygdeliste tar tak i bassengsaken!

Uakseptabelt at svømmebassenget på Preståsen skole er stengt på ubestemt tid pga. manglende vedlikehold. Nannestad bygdeliste har fått mange henvendelser om at svømmebassenget på Preståsen skole kommer til å være stengt på ubestemt tid etter ferien. Det trengs omfattende renovering. Ingen i kommunen kan i dag si noe om når det kan åpnes igjen. Det […]