Nannestad Bygdeliste tar tak i bassengsaken!

prestasenskole

Uakseptabelt at svømmebassenget på Preståsen skole er stengt på ubestemt tid pga. manglende vedlikehold.

Nannestad bygdeliste har fått mange henvendelser om at svømmebassenget på Preståsen skole kommer til å være stengt på ubestemt tid etter ferien.
Det trengs omfattende renovering.
Ingen i kommunen kan i dag si noe om når det kan åpnes igjen.
Det kommunen sier er at det er budsjettert 5 millioner kroner på budsjettet for 2016 til renovering.
Skolen og bassenget ble bygget for snart 40 år siden og det er gjennom alle disse årene bare blitt utført små reparasjoner.

Nannestad bygdeliste mener skolens elever, revmatikere og andre brukere ikke kan stå uten dette viktige tilbudet.
Bassenget blir brukt til blant annet svømmeopplæring av elever fra Preståsen skole, Maura skole, Kringler/Slattum skole og Eltonåsen skole, Revmatismeforeningen og egen fysiogruppe for barn.

I henhold til læreplanene er Nannestad kommune som skoleeier forpliktet til å gi viktig svømmeopplæring.

Nannestad Bygdeliste mener det er helt uakseptabelt å bryte denne forskriften.

Nannestad bygdeliste har i brev til kommunen 10.august bedt kommunen om å forskuttere midler og starte renoveringsarbeidet så fort som overhodet mulig så tilbudet igjen blir tilgjengelig.

Fredag 14. august var Nannestad bygdeliste på befaring.

Svømmebassenget var tappet for vann og mange løse fliser var fjernet.
Basseng og garderober bar preg av manglende vedlikehold og det er behov for totaloppussing av tak, vegger og gulv.
Garderober og dusjer må oppjusteres til 2015 nivå.

Vi vil ha endring NÅ!