Nannestad bygdeliste TOK tak i bassengsaken

prestasenskole
Nå må politikerne vise handlekraft.
Nannestad bygdeliste var først ute og satte fokus på behovet for vedlikehold og reparasjon av svømmebassenget på Preståsen skole.

Vi har fått mange henvendelser etter at det ble kjent at svømmebassenget på Preståsen skole kommer til å være stengt på ubestemt tid.

Det trengs omfattende renovering og ingen i kommunen kan i dag si noe om når det kan åpnes igjen.

Vi mener skolens elever, revmatikere og andre brukere ikke kan stå uten dette viktige tilbudet. Bassenget blir brukt til blant annet svømmeopplæring av elever, Revmatismeforeningen og egen fysiogruppe for barn.

I henhold til læreplanene er Nannestad kommune som skoleeier forpliktet til å gi viktig svømmeopplæring.

Vi mener det er helt uakseptabelt å bryte denne forskriften.

Nannestad bygdeliste har i brev til kommunen bedt kommunen om å forskuttere midler og starte renoveringsarbeidet så fort som overhodet mulig så tilbudet igjen blir tilgjengelig.

Nannestad bygdeliste ved Petter Gulbrandsen, Susann Meland, Tommy Andre Dieset og Morten Marthinsen har vært på befaring.

Svømmebassenget var tappet for vann og mange løse fliser var fjernet. Basseng og garderober bar preg av manglende vedlikehold og det er behov for oppussing av tak, vegger og gulv. Garderober og dusjer må oppjusteres til 2015 nivå.