Monthly Archives for november 2016


Mobiliseringen for å redde lensmannskontoret kom for sent

Nannestad og Gjerdrum lensmannskontor blir lagt ned og Nannestad Bygdeliste er svært skeptiske til nærpolitireformen Labert oppmøte til tross. Tirsdag kveld denne uken hadde Politimester Steven Hasseldal i Politidistrikt Øst, tatt turen fra Ski til Nannestad, for å fortelle oss “face to face” at vårt lokale lensmannskontor kommer til å bli lagt ned. Nedleggelsen kommer […]


Ja til drift av Nannestad tannklinikk i Nannestad sentrum

Fylkesrådmannen i Akershus foreslår å flytte Nannestad Tannklinikk til Råholt. Saken skal behandles av politikerne i Akershus Fylkesting 21. november. Dette medfører lengre reisevei og mindre tilgjengelighet for brukerne. Den offentlige tannhelsetjenesten i Nannestad er organisert inn under Akershus fylkeskommune som skal sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg […]


Politimesteren svinger sparekniven og det går utover Nannestad

Nannestad og Gjerdrum lensmannskontor står på listen med lensmannskontor som politimesteren vil legge ned. En nedleggelse av det lokale lensmannskontoret vil spesielt ramme sårbare grupper som eldre og uføre hardest når nærmeste politistasjon blir på Jessheim. Regjeringen har forsøkt å skape et inntrykk om at politireformen ville gi et lokalt forankret politi som skal sørge […]