Mobiliseringen for å redde lensmannskontoret kom for sent

politimote
Nannestad og Gjerdrum lensmannskontor blir lagt ned og Nannestad Bygdeliste er svært skeptiske til nærpolitireformen
Labert oppmøte til tross. Tirsdag kveld denne uken hadde Politimester Steven Hasseldal i Politidistrikt Øst, tatt turen fra Ski til Nannestad, for å fortelle oss “face to face” at vårt lokale lensmannskontor kommer til å bli lagt ned. Nedleggelsen kommer som et resultat av den sentralt initierte nærpolitireformen. Reformen tar sikte på å samle kompetansen og utnytte ressursene på en bedre måte enn i dag. Enhetene skal bli færre og mer robuste, for å gjøre politiet i stand til å møte fremtidens kriminalitet.Hasseldal prøvde å berolige de fremmøtte med at denne omorganiseringen kommer til å bli bra. Lovnader om politikontakt, nærpolitipatrulje og minimum en forebygger pr. 10.000 innbyggere høres vel og bra ut det, men i praksis blir neppe kvaliteten på de tjenestene, som skal leveres, bedre enn det pengesekken tillater. Innenfor disse rammene skal Politimesteren finne penger til økt satsning på IKT, og IKT koster. Får vi i tillegg en tilsvarende sak å hanskes med, som “Lime-saken, så tømmes kassa fort, og da sier det seg selv, hvem som må betale prisen.

Det brede lokale engasjementet for å få beholde lensmannskontoret i Nannestad og Gjerdrum er imponerende. Det er arrangert folkemøte og opprettet aksjonsgrupper på facebook. Det viser hvor mye denne saken betyr for oss, som bor her. Det er imidlertid et sørgelige faktum at mobiliseringen, både i denne og andre lignende saker, startet alt for sent. Arbeidet med reformen har pågått en god stund nå, og tanken om at lensmannskontoret i Nannestad og Gjerdrum neppe kom til å bestå til evig tid, dukket nok opp lenge før nærpolitireformen var et faktum. Hvorfor ingen gjorde noe med det på et tidligere tidspunkt, er et betimelig spørsmål å stille seg nå? Når vi i tillegg har en lensmann, som paradoksalt nok stiller seg positiv til en nedleggelse av sitt eget lensmannskontor, så får denne saken et skjær av komikk og meningsløshet over seg.

De samlede politiforeningene i Norden omtaler nærpolitireformen, som ren galskap. Vi er nok ikke villig til å gå like langt i våre karakteristikker av reformen, men den er i beste fall svært sårbar, for økonomiske svingninger. Det bekymrer oss at det ser ut til å være såpass stor avstand mellom Politiledelsen og Politiets Fellsforbund i synet på nærpolitireformen. Hvis Hasseldal skal ha noen mulighet til å lykkes med reformen må han i mye større grad la de ansatte slippe aktivt til i prosessen med utmeislingen av fremtidens politi.

Avslutningsvis må vi tilbake til det som for vår del er kjernen i denne saken, og det er det at med mindre Politimester Hasseldal ikke kan gi oss skriftlige garantier for det han lover, så ønsker IKKENannestad Bygdeliste denne reformen velkommen.

Nannestad Bygdeliste