Tilbakeviser Høyres påstander

I forbindelse med valgkampen i år gikk Høyre, Fremskrittspartiet og Nannestad bygdeliste ut i media om et mulig samarbeid på borgerlig side hvis de tre partiene skulle oppnå et flertall. Høyre var initiativtaker til dette. De andre borgerlige partiene ble invitert inn i dette samarbeidet, og Bygdelista har ingen informasjon om noen av de andre partiene på borgerlig side tok kontakt med Høyre eller Fremskrittspartiet før valget.

Som valgresultatet viser, så oppnådde ikke denne mulige koalisjonen med de tre partiene flertall.

Etter valget tok Senterpartiet initiativ til samtaler med flere partier, også med Nannestad bygdeliste.

Bygdelista ble etter møte med Senterpartiet kontaktet av Nannestad Arbeiderparti som ønsket samtaler med oss om et mulig samarbeid.

I og med at Nannestad bygdeliste er en blokk og partipolitisk uavhengig valgliste, ble det gjennomført samtaler. Det ble også gjennomført samtaler hvor Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Nannestad bygdeliste deltok før den endelige samarbeidsavtalen ble undertegnet.

Nannestad Høyre har i ettertid kommet med grove beskyldinger mot Nannestad bygdeliste i media om avtalebrudd av en intensjonsavtale og dårlig forretningsskikk, noe vi avviser på det sterkeste. Man kan stille spørsmålstegn ved at en felles pressemelding om et mulig samarbeid skal kunne legges til grunn som en “intensjonsavtale”.

En intensjonsavtale er en avtale mellom to eller flere parter hvor de uttrykker enighet om å forhandle om en endelig avtale. Når partene inngår en intensjonsavtale ligger gjerne forholdene slik an at de ikke kan bli enige om en endelig avtale på dette tidspunktet.

Ut fra tanken om at det bare er en intensjon, indikere dette at man ikke er bundet da det kan gjenstå ytterligere forhandlinger eller det kan være utenforliggende forhold man ikke har kontroll på som må avklares før man eventuelt kan inngå en endelig avtale.

Valgresultatet er et utenforliggende forhold man ikke har kontroll på, og vi mener dette ble avklart når valgresultatet viser at man ikke har oppnådd flertall.

Nannestad bygdeliste mener derfor at den såkalte «intensjonsavtalen» som Høyre påstår at vi har inngått, ikke lenger er tilstede da Nannestad Høyre, Nannestad Fremskrittsparti og Nannestad bygdeliste ikke oppnådde flertall alene. For ordensskyld, skal det opplyses at man ikke på noe tidspunkt har utformet noen skriftlig avtale.