Natteravnene skal igjen bli synlige i Nannestad

Det har vært avholdt et oppstartsmøte for å få på plass Natteravner i Nannestad.

Det ble på dette møtet etablert en styringsgruppe, som skal sørge for å få igang tiltaket. Det har meldt seg godt over 50 personer som vil være med som Natteravner, men de trenger enda flere, så det er bare å melde seg på.

Styringsgruppa vil nå starte arbeidet med å organisere Natteravnene, og vil ha et møte rett etter høstferien. Målet til gruppa er at de skal være i gang i andre halvdel av oktober. Nattravnene vil samarbeide tett med kommunens utekontakter. Målet med natteravner er å skape trygge og gode lokalmiljøer. Gruppa skal blant annet gi bistand til ungdommer som sliter, ruser seg eller trenger annen form for hjelp. Natteravnene vil etter hvert etablere en Facebook-gruppe