Monthly Archives for februar 2020


Nannestad bygdeliste har tatt initiativ til en lokalpolitikerdugnad for å få levert ut årets festivalavis for Nannestadfestivalen.

Nannestadfestivalen er kommunens årlige utstillingsvindu, og trekker mange folk til sentrum. Bygdelista lovte i sitt valgprogram å jobbe for bredere deltakelse i festivalen, og dette er en av de praktiske tingene vi kan bidra med. I tillegg har bygdelista, sammen med resten av posisjonen, sikret et øremerket tilskudd til festivalen på 100.000 kroner i 2020.


Lys i sikte i Åslia

Tirsdag ettermiddag ble det klart at grunneierne av Åslia vil drive alpinbakken i Maura videre. Nannestad kommune støtter med oppstartstilskudd på inntil 1,4 millioner kroner. Onsdag 4. februar vil denne saken bli lagt frem i Formannskapet som legger til rette for at grunneierne vil videreføre driften i Åslia. Vi forventer at de andre partiene kjenner […]