Monthly Archives for oktober 2020


Fylkesmannen opphever vedtak

I et brev til Nannestad kommune opplyser Fylkesmannen i Oslo og Viken at kommunens vedtak om igangsettelse av arbeidet med en grunnvannsbarriere på Bjørkemåsan, som inngår i utbyggingsområdet Bjørkeåsen, oppheves. Fylkesmannen mener at en etablering av grunnvannsbarriere på friområdet krever dispensasjon fra både arealformålet for friområdet og kravet til å ta vare på eksisterende vegetasjon […]