Monthly Archives for april 2021


Leirskoleoppholdet for barnetrinnet 2021 blir fullfinansiert.

Mandag vedtok Oppvekst og kulturutvalget i Nannestad at leirskoleopphold for barneskoletrinnet 2021 i sin helhet skal finansieres av kommunen. Saken skal også behandles i Formannskapet og kommunestyre som mest sannsynlig kommer til å fatte samme vedtak. Dette vedtaket er etter vår mening et naturlig og godt vedtak sett i lyset av den pandemisituasjonen vi er […]