Nannestad bygdeliste utfordrer alle politiske partier i Nannestad til å bidra i å få levert ut årets festivalprogram for Nannestadfestivalen.

I år som i fjor oppfordrer vi de politiske partiene i Nannestad til å bidra med utdelingen av årets festivalprogram for Nannestad festivalen. Festivalen ble dessverre avlyst i fjor, men i år ser det ut til at festivalen kan gjennomføres i et nytt format.

Nannestadfestivalen er kommunens årlige utstillingsvindu, og trekker mange folk til sentrum. Vi har lovet i vårt valgprogram å jobbe for bredere deltakelse i festivalen, og dette er en av de praktiske tingene vi kan bidra med. I tillegg har bygdelista, sammen med resten av posisjonen, sikret økonomiskstøtte.

Festivalen arrangeres 14.-21. juni og man tar sikte på å dele ut programmene helgen før.