Leirskole – Bedre tilbud enn lovens minstekrav

Foto: Tomas C. Marthinsen-Fevik maritime leirskole

Nannestad bygdeliste har hatt som mål å sikre at alle elever som ønsker det skal få reise på gratis leirskole i løpet av grunnskolen, uavhengig av om foreldrene har råd eller ikke.

Loven sier at alle kommuner må tilby leirskoleopphold eller annen skoletur som en del av grunnskoleopplæringen. Flere av aktivitetene på turen skal være opplæring, tilbudet skal være gratis og alle elever skal ha mulighet til å delta på lik linje, uavhengig av økonomisk bakgrunn.

  • Turen må ha en varighet på minst tre overnattinger.
  • Flere av aktivitetene på turen skal være opplæring.
  • Tilbudet skal være gratis og alle elever skal ha mulighet til å delta på lik linje, uavhengig av økonomisk bakgrunn.
  • Elever og foreldre skal ikke behøve å samle inn penger til slike turer ved eksempelvis kakesalg og dugnader.

Bygdelista har sammen med Høyre og Senterpartiet vært med på å sikre at alle grunnskoleelevene i Nannestad får reise på leirskole utover lovens minstekrav.

På barnetrinnet videreføres leirskolens varighet med 4 overnattinger, slik det er tradisjon for i kommunen, og på ungdomsskolen videreføres det 3 overnattinger på det populære tilbudet på Mjermen.