Fakturagebyrer og utskjelte tilleggsprodukter

«Millioner går til gebyrer og omstridte produkter», skriver de på E24.

Nannestad bygdeliste prøver å få oversikt over omfanget av dette i vår egen kommune, og den 23. august leverte vi derfor inn et innsynskrav til kommunen.

Her ber vi om innsyn i alle strømutgiftene, til privatpersoner i Nannestad kommune, som får dette dekket av det offentlige, eksempelvis gjennom NAV og kommunen.

Vi har bedt om å få tilsendt fakturakopier av alle transaksjonene fra januar 2021 og frem til i dag. Dette er kopier hvor alle taushetsbelagte opplysninger er fjernet/«sladdet».

Per 25. oktober, så har vi ennå ikke mottatt noen kopier, men vi venter fortsatt tålmodig på det som måtte komme.

Nav tar strømregningen for folk med dårlig råd: Millioner går til gebyrer og omstridte produkter – E24