Ordførerens svar på interpellasjonen om skateparken

Skateparken ved Nannestadhallen ble satt opp i 2014, og finansiert som et nærmiljøanlegg med spillemidler fra Akershus fylkeskommune.

Anlegget er levert av Scansis (tidligere Unisport). Skan-kontroll gjennomførte tilsyn med anlegget i perioden 2019-2021 da skateparken stod ved Nannestadhallen, men de har ikke lenger mulighet til å gjennomføre tilsyn med slike anlegg.

Også under disse tilsynene ble det påpekt manglende overganger mellom anleggselementene og underlaget (asfalten), dog ikke av så alvorlig karakter som nå. I forbindelse med oppstart av byggeprosjekt i idrettsparken ble skateparken flyttet fra Nannestadhallen til Nannestad ungdomsskole i august 2021.  

Kommunal drift har i sommer sendt ut forespørsel til tre ulike leverandører om å gjennomføre kontroll av skateparken fremover. Ingen av leverandørene har vært villige til å ta på seg et slikt oppdrag. Det fremstår som om det ikke finnes leverandører på markedet som ønsker å gjennomføre slike tilsyn.

For å sikre at det ikke oppstår ulykker eller skader ved bruk av parken foreslås følgende tiltak:

· Anlegget gjerdes inn og stenges umiddelbart (anlegget vil uansett ikke kunne brukes i vinterhalvåret og snøbrøyting på ungdomsskolen vil kreve at anlegget gjerdes inn)

· Det jobbes videre med å finne en aktuell leverandør til å gjennomføre utbedring av anlegget til våren

· Det jobbes videre med å finne en leverandør som kan gjennomføre tilsyn med anlegget. Alternativt undersøker man mulighetene for å inngå en serviceavtale med Scansis.