Nå kommer BUA-ordningen til Nannestad

Foto: Magnar Haraldsen EUB
Foto: Magnar Haraldsen EUB

Nannestad bygdeliste har lenge ønsket at det etableres en utlånssentral av fritidsutstyr for barn og unge, og i kommunestyremøtet 27. oktober stilte vi følgende spørsmål om BUA ordningen til ordføreren:

«Nannestad bygdeliste registrerer med stor glede at stadig flere av kommunene rundt oss har sluttet seg til BUA-ordningen, og etablert en utlånssentral av fritidsutstyr for barn og unge.  Viktigheten av å få på plass et lignende tilbud i Nannestad har lenge vært av høy prioritet for ungdomsrådet i kommunen.

Nannestad bygdeliste lurer på hvor langt kommunen har kommet i forhold til etableringen av et slikt utlånstilbud for våre barn og unge?»

Ordføreren kunne opplyse at kommunen har fått tildelt 300.000 kroner til en BUA-ordning fra tilskuddsmidler hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

100.000 kroner av midlene må brukes innen 31.12.2021 og resten i løpet av våren 2022. Det har vært en lengre prosess for å finne aktuelle steder hvor man kan ha en slik utstyrsordning. Det krever et lokale som er lett tilgjengelig for alle målgrupper, og sentrumsnært, slik at man enkelt kan nå dit både med offentlig kommunikasjon og bil.

Det er i forbindelse med svømmehallprosjektet utarbeidet et forslag til en ny garasje i idrettsparken hvor det er satt av 40 kvadratmeter til en utlånssentral.

Kulturvirksomheten samarbeider tett med kommunal drift ved enhetsleder eiendom & prosjekt for å ivareta alle behov for BUA sentralen. Bygget er planlagt ferdigstilt sommeren 2022. Den er da tenkt betjent med frivillige, og man vil gå i gang med å organisere dette igjennom vinteren og våren 2022.

Frem til garasjen og den permanente BUA er på plass planlegger man å benytte et av lagerrommene i kjelleren under biblioteket til å ha diverse utstyr til utlån igjennom vinteren. Frivilligsentralen skal bistå med å skaffe frivillige til å betjene utlån derfra.

Dette er BUA-ordningen:

BUA ble stiftet i 2014, og er en nasjonal ideell organisasjon som skal gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter, uten å øke forbruket.

Formålet til stiftelsen er å bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og unge, uavhengig av sosioøkonomisk status, gjennom å styrke og synliggjøre nye og eksisterende utstyrsordninger for sport- og friluftsliv.

For å fremme formålet er det utviklet et BUA-nettverk og konseptet BUA-ordningen, som skal vedlikeholdes og videreutvikles for å ivareta formålet best mulig.

Stiftelsen arbeider for formålet blant annet ved å:

  • Gjøre det enkelt for barn og unge å prøve flere eller nye aktiviteter innen sport og friluftsliv.
  • Etablere BUA som en sterk merkevare med tydelige assosiasjoner til folkehelse, miljø og fysisk aktivitet.
  • Tilby rådgivning og verdiøkende verktøy og tjenester til etablerte og nye utstyrsordninger.
  • Arbeide for likeverdige tilbud uavhengig av hvor i landet man bor.
  • Arbeide for å sikre langsiktig drift av utstyrsordninger gjennom forutsigbare økonomiske rammebetingelser.
  • Synliggjøre fordelene ved å gjøre utlån av sports- og friluftsutstyr tilgjengelig for sentrale og lokale myndigheter.

Kilde: EUB og BUA.