Interpellasjon om strømavtaler – Vil kommunen se om det er penger å spare på bedre avtaler for de dem dekker disse kostnadene for?

Per Ragnar Lien og Nannestad bygdeliste vil fremme følgende interpellasjon i kommunestyremøtet 15.februar.

Interpellasjon fra Nannestad bygdeliste – Vi har ett åpenbart hull i kommunekassa, som bør tettes.

Ordfører,

Det vises til avisoppslag i Eidsvoll Ullensaker Blad den 29. januar 2022, hvor det hevdes at NAV i Nannestad kaster penger ut av vinduet på dyre strømregninger. Dyre strømavtaler, unødvendige tilleggsprodukter, og inkassosaker, trekkes frem som noen av årsakene. Det handler her om strømregningene til de som av ulike årsaker får dette dekket gjennom NAV og kommunen. Dette er gjerne personer, som ikke har et spesielt nært forhold til den strømavtalen de engang tegnet med strømselskapet sitt.

I august 2021, så gjorde Nannestad bygdeliste et forsøk på å kartlegge omfanget av de som får dekket strømregningen sin. Vi fremmet et innsynskrav, og i september 2021, så fikk vi vite at det for perioden fra 01.01.21 til 31.08.21, dreide seg om 55 husstander. Det var først i midten av november 2021, at vi fikk utlevert fakturakopiene, som lå til grunn for disse transaksjonene. Vi fikk kyndig hjelp til å gå igjennom fakturaene, og vi kunne tidlig konstatere at det her var snakk om unødvendig mye penger, som bare forsvant rett ned i lommene på strømselskapene. Det ble også tydelig for oss hvilke økonomiske konsekvenser dårlige og dyre strømavtaler, kan få for kommunen sin del.

Jeg skal gjøre et forsøk på å synliggjøre konsekvensene ved det å ha en dyr strømavtale, kontra en rimeligere strømavtale. Beregningen jeg har gjort er med utgangspunkt i de nevnte 55 husstandene, og et tenkt månedlig strømforbruk på 2000 kWh, i desember måned 2021. Den dyre strømavtalen baserer seg på gjennomsnittsprisen for strøm i desember 2021, som var på 2,2141 kr per kWh i sone 1, mens den rimeligere strømavtalen tar utgangspunkt i en fastprisavtale hos NN Energi AS, og koster 0,43 kr per kWh + kr 43,- i månedlig gebyr. Det tenkte eksemplet bygger på hva som skjer hvis klienten hadde tegnet en fastprisavtale i august måned, kontra det at klienten ikke foretar seg noe som helst. Konsekvensen av akkurat det blir tydeligst i desember, og det er derfor denne måneden er brukt i eksemplet.

Regnestykket, for å synliggjøre differensen mellom en dyr strømavtale, og en rimeligere strømavtale, blir da som følger:

Dyr strømavtale hvor gjennomsnittsprisen for strøm per kWh i sone 1 er lagt til grunn / desember 2021 / forbruk 2000 kWh / 2000 kWh x 2,2141 kroner per kWh = kroner 4428,-

Rimelig strømavtale hos NN Energi AS / fastprisavtale / desember 2021 / forbruk 2000 kWh / 2000 kWh x 0,43 kroner per kWh + kr 43 i månedlig gebyr = kroner 903,-

Differansen mellom det å ha en dyr strømavtale og en rimeligere strømavtale blir da på kroner 3525,-

Hvis vi tar differansen mellom den dyre strømavtalen og den rimeligere strømavtalen, og multipliserer den med de 55 husstandene, som får dekket strømmen sin i Nannestad, så handler det her om et potensielt sløseri på kroner 193.875,- (kr 3525 x 55) bare for desember måned 2021. De unødvendige tilleggsproduktene kommer oppå der igjen.

Nannestad bygdeliste lurer på, om det finnes noen politisk vilje til å ta tak i, og se på denne saken, til tross for de juridiske hindrene vi måtte støte på? Vi ønsker at administrasjonen skal se nærmere på hvordan et slikt arbeid kan organiseres, og det må gjerne hyres inn ekstern bistand med spisskompetanse på dette med strøm og strømavtaler, hvis det er ønskelig.

Her har vi ett åpenbart hull i kommunekassa, som bør tettes.

Nyheter, Nannestad | Mener kommunen kan spare penger: – Her har vi åpenbart et hull i kommunekassa (eub.no)