8.mai – Frigjøringsdagen og den nasjonale veteran dagen

8. mai er dagen vi feirer vår frihet og hedrer alle våre veteraner og deres innsats for Norge.

Denne dagen minnes vi alle som har ofret livet sitt for fedrelandet og friheten, samtidig som våre tanker går til den ukrainske befolkningen sin heroiske kamp mot den russiske krigsmaskinen.

 Vi må aldri slutte å kjempe for de demokratiske verdiene som vårt samfunn er tuftet på. På menneskets ukrenkelighet og egenverdi, på rettsstatens prinsipper, og fred og frihet.