Tannklinikken er stengt – Den midlertidige løsningen er ikke god nok

Nannestad tannklinikk er nå stengt i minst ett år, og i mellomtiden blir pasientene sendt til andre klinikker.

Klinikken åpner igjen først når kommunehuset, som nå er under rehabilitering, står ferdig neste år.

Syv ansatte blir flyttet til Sørumsand tannklinikk, Årnes tannklinikk og Strømmen tannklinikk. Pasientene vil bli behandlet ved de samme klinikkene i tiden Nannestad tannklinikk holder stengt. Etter planen skal klinikken flytte inn i nye lokaler i det nye kommunehuset innen utgangen av 2023.

Stengingen vil påvirke mange grupper og vil få alvorlige konsekvenser. Både beboere på sykehjemmet, elever ved barneskolene, ungdomsskolen og videregående skole vil komme til å bruke lang tid, kanskje en hel dag, for å komme seg til og fra tannlegen. Det vil også belaste kommunen som må sende med følge personell når for eksempel handikappede, psykisk syke eller sykehjemsbeboere må ha med ledsager.

Nannestad bygdeliste mener man burde funnet en bedre løsning enn å sende pasientene ut på dagsturer for å få tannbehandling.

Eksempel på reisetider fra Nannestad Torg:

Sørumsand, kollektivt: 1 t 19 min – Bil: 37 min. (38,3 km)

Årnes, kollektivt: 1 t 31 min. – Bil: 40 min. (44,2 km).

Strømmen, kollektivt: 56 min. – Bil: 38 min. (36,1 km)

Kilde: Google Maps