Interpellasjon om lav valg deltakelse – Den lave valgdeltakelsen i Nannestad er et demokratisk problem

Valgdeltakelsen i Nannestad kommune er lav. Derfor vil bygdelista fremme følgende interpellasjon i kommunestyremøtet 13. september.

INTERPELLASJON FRA NANNESTAD BYGDELISTE – DEN LAVE VALGDELTAKELSEN I NANNESTAD KOMMUNE ER ET DEMOKRATISK PROBLEM

Ordfører,

Valgdeltakelsen i Nannestad kommune er lav, og trenden i vår kommune er at fremmøteprosenten går ytterligere ned. Ved kommunevalget i 2019, så plasserte Nannestad seg godt under landsgjennomsnittet på 64,7%. Med våre 57,9% sa havnet vi på en hederlig 48. plass blant Vikens 51 kommuner. I vår kommune så var det 42,1% som ikke brukte stemmeretten sin. Av kommunens 10 573 stemmeberettigede, så var det 4 451, som valgte sofaen fremfor stemmelokalet. Det er det samme som om 13 av kommunestyrets 31 representater, ikke skulle gå å stemme.

Nannestad bygdeliste er bekymret for den lave valgdeltakelsen og fremmøteprosenten. Det er spesielt valgdeltakelsen blant ungdom, førstegangsvelgere og personer med innvandrerbakgrunn, som bekymrer oss mest. Her har vi et demokratisk problem, som vi mener kommunen må ta tak i før kommunevalget i 2023.

Tanken bak demokratiet og folkestyret vårt er at hver enkelt skal få være med på å avgjøre hvordan kommunen bør styres. Stemmegivningen påvirker kommunestyrets sammensetning, og kommunestyret er kommunens øverste organ. Her fattes det beslutninger i viktige lokale saker, og det tas beslutninger som griper direkte inn i, og påvirker hverdagen, til de som bor i kommunen.

Det kan være mange årsaker til at man ikke velger å stemme. Manglende interesse for politikk, mangel på informasjon, latskap, eller rett og slett at man ikke bryr seg om politikk overhodet. Enkelte mangler kanskje kunnskap, og forstår ikke nok, om hverken myndigheter, valgprosess eller partipolitikk. Språkbarrierer kan også stå i veien for at enkelte ikke velger å engasjere seg i lokaldemokratiet. Andre igjen har kanskje allerede utført sin borgerplikt ved tidligere valg, og er så misfornøyde med resultatet at de rett og slett ikke stemmer på trass.

10 000 kroners spørsmålet vårt blir derfor;

Hva kan kommunen gjøre, og hvilke tiltak kan kommunen sette inn, for å få opp valgdeltakelsen blant alle velgergruppene i Nannestad kommune, frem mot kommunevalget i 2023?