Gang og sykkelveg – Endelig er arbeidene i gang

Endelig er arbeidet med ny gang- og sykkelveg langs Preståsvegen i gang. Prosjektet skulle egentlig hatt oppstart før sommeren, men har dessverre blitt forsinket.

Strekningen fra Minkvegen til Grevlingvegen ventes å ferdigstilles i løpet av sensommeren 2023. Dette vil gi et etterlengtet og sammenhengende tilbud for gående og syklende fra sentrum til E16 på den sterkt trafikkerte vegen.

Prosjektet vil gi vesentlig bedret trafikksikkerhet for gående og syklende, både for de som bor i området fra før og de som etter hvert flytter inn i Engelsrudhagen.

Nannestad bygdeliste ser frem til at dette prosjektet ferdigstilles og at myke trafikanter kan ferdes trygt på denne strekningen.