Nannestad ungdomsskole – Bygdelista vil at elevene skal ha et bedre kantinetilbud

Nannestad bygdeliste er opptatt av at elevene ved Nannestad ungdomsskole skal ha et godt kantine tilbud.

Mange av elevene har gitt utrykk for at dem ønsker seg et bedre tilbud enn det man har i dag.

Derfor fremmet bygdelista et tilleggsforslag da saken om kafédriften i det nye kommunehuset ble behandlet i Formannskapet.

I og med at Kommunehuset og ungdomsskolen ligger «vegg i vegg», så mener vi at man kan se på mulighetene til å kombinere driften av kaféen på begge steder.

Tilleggsforslaget vårt: «Kommunedirektøren ser på mulighet for å kombinere driften av kaféen i kommunehuset med driften av kantina på Ungdomsskolen».

Forslaget vårt ble godt mottatt i Formannskapet og ble enstemmig vedtatt.

Saken må også behandles i førstkommende kommunestyremøte før man kan gå videre i prosessen og se om vårt forslag blir realisert.

Morten Marthinsen