Skoler og barnehager – Millioner til modul bygg

Foto modul bygg skole: Nannestad kommune

Nannestad kommune klarer ikke å holde tritt med å ha stor nok kapasitet på skoler og barnehager. Nå må man bruke 63,4 millioner på modul bygg for å dekke behovet.

Formannskapet vedtok torsdag at man skal bevilge 48 millioner kroner til midlertidige moduler som skal settes opp på Kringle-Slattum skole og Maura skole.

I saksfremlegget er det beskrevet at «Det er ønskelig i første omgang å benytte en etasje på Kringler Slattum- og en etasje på Maura skole for å løse den akutte kapasitets utfordringen.»

I møtet kunne man ikke med sikkerhet svare på vårt spørsmål om denne løsningen ville dekke det akutte behovet både på Kringler og Maura. Det ble opplyst at det fortsatt var noen uklarheter og at man kunne ende opp med å måtte benytte hele modul bygget på Kringler-Slattum.

Da dette er avklart kan det ende opp med at man må inn med ytterligere midler for å dekke kapasitets utfordringene på Maura skole.

Det ble også bevilget 15,4 millioner kroner til moduler som skal brukes til en ny utvidelse av Åsgreina barnehage. Denne barnehagen ble utvidet senest i 2022 med et modul bygg som rommer to avdelinger.

Begge sakene skal behandles i kommunestyret og vil med stor sannsynlighet bli endelig vedtatt der.

Bygdelista mener man må ha bedre oversikt over kapasitetsbehovet både for skoler og barnehager, så man kan bygge «skikkelige» bygg og ikke basere seg på moduler som nødløsning.

Illustrasjon barnehage: Nannestad kommune