Kommunestyre – Bygdelista stiller spørsmål om vintervedlikeholdet

Skoleungdom må gå i veien for å komme frem.

Nannestad bygdeliste har blitt kontaktet av flere innbyggere i kommunen som påpeker at vintervedlikeholdet på de kommunale veiene denne vinteren ikke har nådd opp til et akseptabelt nivå. De erfarer at det har blitt dårlig brøytet og dårlig strødd noe som også er debattert i flere sosiale medier.

Innbyggerne erfarer at man denne vinteren har hatt problemer med å komme frem både til fots og med kjøretøy. Det har til tider ikke vært mulig for personer med funksjonsnedsettelser som er avhengig av rullator og rullestol å komme seg frem på fortauer og gangveier. Disse forteller at de ved flere anledninger har måttet gå i bilsporene i veien for å komme frem. Det samme har skolebarn fortalt at de har måtte gjøre til og fra skolen.

Dette mener vi ikke er godt nok i en kommune som har mål om å være «Romerikes beste bo kommune».

Man kan heller ikke se at det er strødd tilstrekkelig når det har vært behov.

Bygdelista mener at vintervedlikeholdet de siste to årene ikke har nådd opp til det man kan forvente, og man kan heller ikke se at vilkårene i utlysningsteksten som er lagt til grunn for kontrakten med entreprenøren oppfylles.

Man har gjennom vinteren sett at kommunen selv må rett opp i forhold som i utgangspunktet skal være dekket i kontrakten med entreprenøren.

Disse spørsmålene vil bli stilt i kommunestyremøtet:

  • Hvordan følger kommunen opp mislighold av kontrakten?
  • Krever kommunen inn «bøtene» som er omtalt for mislighold i vilkårene/kontrakten?
  • Er det riktig at kommunen skal utføre arbeid ekstern entreprenør får betalt for?
  • Er bevilgningene til vintervedlikehold for små?
Issvuller og sporet veibane. Biler slår nedi hvis man kjører i sporene.
Må gå i veien for å komme frem med barnevogn.
Skal man bruke brodder eller skøyter?