Øvre Romerike Brann og redning (ØRB) – 10 års markering i Nannestad

I dag så har vi vært tilstede på markeringen av 10-års jubileet til Øvre Romerike Brann og redning (ØRB) ved Nannestad brannstasjon nede i Bahus.


Hyggelig at så mange lokalpolitikere hadde tatt turen ned til Bahus for å spise marsipankake.
Nannestad brannstasjon består av 4 vaktlag. Ett vaktlag består av 4 deltids personell i kontinuerlig vaktberedskap.

Her kan du lese mer om ØRB:
https://www.orbrann.no/


Tusen takk for den viktige jobben dere gjør!