Svar på interpellasjon om hjertestartere

Interpellasjonen vedrørende hjertestartere fremmet av Morten Marthinsen (Nb) ble svart ut av virksomhetsleder Finn-Arild Bystrøm:

Det er per i dag ikke en systematisk oversikt over hjertestartere i kommunens regi. De hjertestartere vi har registrert i våre formålsbygg er: Nannestad ungdomsskole Maura barneskole Nannestad sykehjem (ikke registrert i det nasjonale registeret)

Det er i bestilling to hjertestartere til kommunehuset.

Andre hjertestartere i Nannestad kommune som står registrert i det offentlige hjertestarterregisteret er: Nannestad videregående skole EVO treningssenter i Teigebyen Apotek 1, Nannestad torg Virksomhet Helse har årlige førstehjelpskurs, der vi fra 2022 fikk innlemmet opplæring og håndtering på bruk av hjertestarter.

På de andre spørsmålene som blir stilt så har vi pr i dag ingen plan eller gjort vurderinger på plasseringer og/eller behov, men det gjør vi en vurdering på nå fremover.