Vi vil jobbe for å holde kommunale avgifter på et minimumsnivå og sier nei til eiendomsskatt

Nannestad bygdeliste er dedikert til å representere innbyggernes interesser og arbeide for deres beste. Vi vil jobbe for å sikre lavest mulige kommunale avgifter og en ansvarlig økonomisk politikk i Nannestad.

Samtidig vil vi være oppmerksomme på de økonomiske utfordringene som innbyggerne står overfor, og jobbe for å finne løsninger som kan lindre den økonomiske byrden de opplever som følge av økte priser på matvarer, drivstoff og strøm.

Kommunale tjenester innen bygge- og eiendomssaker, vann, kloakk og renovasjon spiller en viktig rolle i innbyggernes daglige liv, og Nannestad bygdeliste har et sterkt engasjement for å sikre at disse tjenestene er rimelige og tilgjengelig for alle.

En av våre hovedprioriteringer er å sikre at kommunen fører en ansvarlig og nøktern økonomisk politikk. Dette innebærer at vi vil jobbe for å holde kommunale avgifter og gebyrer på et minimumsnivå.

Vi forstår at økte matvarepriser, drivstoffpriser og strømpriser har en betydelig innvirkning på innbyggernes økonomi, og vi vil gjøre vårt beste for å motvirke dette ved å holde kommunale avgifter så lave som mulig.

Nannestad bygdeliste er også tydelige på vår motstand mot eiendomsskatt i Nannestad. Vi anser eiendomsskatt som en usosial skatt som treffer alle samfunnslag uten hensyn til deres økonomiske situasjon. Vi mener at det finnes bedre og mer rettferdige måter å finansiere kommunens tjenester på, og vi vil arbeide aktivt for å unngå innføring av eiendomsskatt i Nannestad.

Det er også verdt å merke seg at Nannestad kommer godt ut i Romerike Blads undersøkelse av de kommunale avgiftene i omkringliggende kommuner. Dette viser at vi allerede har lykkes med å holde avgiftsnivået på et akseptabelt nivå sammenlignet med andre kommuner.

Vi vil fortsette å jobbe for å opprettholde denne positive trenden og sikre at Nannestad forblir en kommune med rimelige kommunale tjenester.

Les mer her: Nyheter, Avgifter | Avgiftene for vann og avløp eksploderer: – Sannsynligvis er dette bare begynnelsen (rb.no)