Beboerne på Finstadsletta er bekymra for trafikksikkerheten – Etterlyser gang- og sykkelveg

Etter å ha hatt stand utenfor Kiwi i Holter, hadde vi gleden av å besøke to inspirerende personer som virkelig brenner for sitt nærmiljø – Sigmund Karlsen og Jan-Erik Haallman. Disse to vennlige og tålmodige karene bor i enden av det som noen kaller “fartsstripa” på Finstadsletta.

De er begge en del av Finstad sameiet, som består av fem eneboliger. Dessverre føler de seg på mange måter oversett av kommunen, og dette ønsker vi å endre på.

Vårt besøk hos Sigmund og Jan-Erik ble en god og meningsfull samtale om viktige saker som berører dem og deres nabolag. På agendaen stod flere bekymringer og utfordringer som de har kjempet for å belyse. Blant temaene vi diskuterte, var behovet for en trygg gang- og sykkelveg over Finstadsletta, som skal strekke seg fra Eltonåsen og helt frem til innkjøringen ved Korslund.

Det er utrolig at dette prosjektet har vært på dagsordenen helt siden 1980-tallet, og vi mener det er på tide å realisere dette.

Den betydelige økningen i biltrafikk langs fylkesvei 120 var også et hett tema. Diskusjonen inkluderte Fv120 som en avlastningsveg for E6, og bekymringer over trafikksikkerheten og behovet for tiltak som kan bidra til å forbedre situasjonen. Det ble også tatt opp spørsmål om fartsgrenser, trygg ferdsel i nærområdet, støyreduserende tiltak, sikre skoleveier og skoleskyss for våre unge innbyggere.

I dag har vi tatt det første skrittet for å finne en løsning ved å sende en e-post til Viken fylkeskommune. Denne e-posten inneholder alle bekymringene og perspektivene som Sigmund, Jan-Erik og resten av Finstad sameiet har delt med oss.

Vi håper inderlig at vårt budskap blir hørt, og at det gir grobunn for konkret handling fra de ansvarlige myndighetene. Det er på tide å ta ansvar for denne strekningen og iverksette nødvendige tiltak.