Interpellasjon- slukking av gatelys på nattestid

Nannestad bygdeliste har blitt kontaktet av en rekke innbyggere i kommunen som reagerer sterkt på beslutningen om å slukke gatelysene langs kommunale veier i tidsrommet 23.30-05.00. Dette er også debattert i flere sosiale medier. Derfor har vi sendt inn en interpellasjon vi ønsker å få besvart i kommunestyremøtet 5. september.

Her er interpellasjonen i sin helhet:

Trafikksikkerhet og utrygghet knyttet til slukking av gatelys på nattestid

Nannestad Bygdeliste ønsker å ta opp en viktig sak som angår trafikksikkerhet, innbyggernes trygghet og Nannestads omdømme som en trygg og attraktiv bo-kommune.

I tillegg til at det er debattert i sosiale medier, så har bygdelista mottatt mange henvendelser fra bekymrede innbyggere som reagerer sterkt på beslutningen om å slukke gatelysene langs kommunale veier i tidsrommet 23.30-05.00. Dette tiltaket er vedtatt av Kommunestyret som et sparetiltak, men det har vist seg å ha uforutsette og uheldige konsekvenser.

Innbyggerne har delt sine bekymringer om følgende punkter:

Trafikksikkerhet: Den reduserte belysningen på nattestid har ført til økt risiko for trafikkulykker. Flere innbyggere har rapportert om farlige situasjoner og nestenulykker. Den reduserte synligheten på veiene skaper et potensielt farlig miljø for både fotgjengere og bilister.

Utrygghet: Mange innbyggere føler seg utrygge når de ferdes langs de mørklagte veiene på nattestid. Denne utryggheten har også påvirket folks beslutninger om valg av transportmidler. Flere som vanligvis velger å ta bussen til og fra jobb, velger nå å ta bilen i stedet, noe som har en negativ innvirkning på trafikksituasjonen og miljøet.

Nannestads image: Vår visjon om å være Romerikes beste bo-kommune oppnås ikke bare gjennom materielle tiltak, men også gjennom innbyggernes opplevelse av trygghet og kvalitet i hverdagen. Å opprettholde en høy standard for trafikksikkerhet og trivsel er avgjørende for å realisere denne visjonen.

Nannestad Bygdeliste mener at vi må lytte til våre innbyggere og ta deres bekymringer på alvor. Vi erkjenner at det er viktig å håndtere økonomiske utfordringer, men ikke på bekostning av trafikksikkerheten og innbyggernes trygghet.

Vi foreslår derfor at man revurderer beslutningen om å slukke gatelysene på nattestid og heller ser etter alternative måter å oppnå de nødvendige kostnadsbesparelsene.