Ordførerkandidat Thomas Kahn – Engasjert, dedikert og klar for Nannestad sin fremtid!

Nannestad Bygdeliste er stolt av å ha Thomas Kahn som vår ordførerkandidat. Med 47 år på baken, er Thomas en dedikert familie- og samfunnsengasjert mann som har viet sitt liv til å engasjere seg i sitt lokalsamfunn og sitt yrke. Han er gift med Marte og sammen har de tre flotte barn.

Som førstebetjent i Kriminalomsorgen på Romerike fengsel, har Thomas opparbeidet seg verdifull erfaring siden 2005. Hans engasjement i Kriminalomsorgens Yrkesforbund viser hans sterke lederegenskaper og vilje til å stå opp for arbeidstakernes rettigheter.

Thomas er en av ildsjelene innenfor Nannestad idrettslag, spesielt innenfor håndballen. Gjennom flere roller har han jobbet hardt for å fremme idrett og fysisk aktivitet blant barn og ungdom i vårt nærmiljø. Dette engasjementet har satt sitt preg på lokalsamfunnet, og vi er stolte av hans bidrag.

Hans politiske engasjement har også vært bemerkelsesverdig. I perioden 2015-2019 var han vararepresentant til kommunestyret, og fra 2019 til 2023 har han vært valgt inn som fast medlem i kommunestyret. I tillegg har han påtatt seg viktige roller som nestleder i oppvekst- og kulturutvalget, medlem i kommuneplanutvalget og gruppeleder for bygdelista. Thomas er en tydelig stemme i kommunestyret og er kjent for å jobbe på tvers av partigrenser for å finne de beste løsningene for Nannestad.

Hva driver Thomas? Hans lidenskap for forebygging av kriminalitet og rusavhengighet er sterkt forankret i hans erfaring fra Kriminalomsorgen. Han forstår viktigheten av tidlig inngripen og forebyggende tiltak for å sikre en tryggere fremtid for våre ungdommer. I tillegg er Thomas en pådriver for nærings- og sentrumsutvikling i Nannestad, og han jobber for å skape et levende og bærekraftig sentrum for vårt lokalsamfunn.

Vi i Nannestad Bygdeliste er overbevist om at Thomas Kahn er den rette personen til å lede Nannestad inn i fremtiden. Med sin erfaring, engasjement og evne til å samle folk rundt viktige saker, vil han bidra til å forme en blomstrende og inkluderende kommune for oss alle.

Stem på Thomas Kahn og Nannestad Bygdeliste – sammen bygger vi en bedre fremtid for Nannestad!