Konstituerende kommunestyremøte – Bygdelista har fått 3 utvalgsledere

Fra venstre: Lena G. Foss, Morten Marthinsen, Odd Løsset og Thomas Kahn

Fra venstre: Lena G. Foss, Morten Marthinsen, Odd Løsset og Thomas Kahn

Dagen i dag er en spesiell dag for vår kommune, da vi har avholdt det konstituerende kommunestyremøtet som markerer begynnelsen på en ny fireårsperiode.

Vi er glade for å kunngjøre at Nannestad har valgt sin nye ordfører og varaordfører som vil lede oss gjennom de kommende årene. Christian Bendz fra Høyre har blitt valgt som vår nye ordfører, og Karl Arne Leivestad fra Senterpartiet er valgt som varaordfører. Vi ser frem til å samarbeide med dem, og vi er sikre på at de vil jobbe hardt for å fremme våre felles interesser.

Nannestad Bygdeliste er også stolt over å kunngjøre våre lederverv i tre viktige utvalg. Thomas Kahn vil lede Oppvekst og kulturutvalget, Odd Løsset vil lede Plan og utviklingsutvalget, og Morten Marthinsen vil lede Helse og omsorgsutvalget. Disse utvalgene vil spille en avgjørende rolle i å utvikle Nannestad til et enda bedre sted å bo og leve. Lena Goflebakke Foss vil også representere Bygdelista som medlem i Oppvekst og kulturutvalget, og vi er sikre på at hun og våre utvalgsledere vil gjøre en fremragende jobb.

Det vil bli publisert en fullstendig oversikt over alle utvalgsmedlemmer og varamedlemmer på kommunens hjemmeside så snart møteprotokollen er ferdig.

Kommunestyret 17.10.2023 (nannestad.kommune.no)

Nannestad Bygdeliste er opptatt av å jobbe for innbyggernes beste interesser, og vi ser frem til å samarbeide med andre partier og representanter for å skape en god fremtid for vår kommune.

Vi oppfordrer også alle innbyggere til å engasjere seg, komme med forslag og bidra til utviklingen av Nannestad.