Handlingsprogram for 2024-2027 – Stramme tider

Kommunedirektøren har nylig presentert sitt forslag til handlingsprogram for 2024-2027, og det er tydelig at økonomien i kommunen står overfor stramme tider.

Handlingsprogrammet finner man her: Handlingsprogram og årsbudsjett (nannestad.kommune.no)

Dette handlingsprogrammet kan være et veikart for kommunens fremtid og kan være nøkkelen til å navigere gjennom økonomiske utfordringer i årene som kommer.

Med en økonomi som krever nøye styring og smarte strategier, kan dette forslaget være et godt utgangspunkt for å sikre at Nannestad forblir bærekraftig og i stand til å møte innbyggernes behov. Man må samarbeide for å finne balansen mellom ambisiøse mål og realistiske økonomiske begrensninger.

Gjennom engasjement, kreativitet og samarbeid kan man fortsatt ha det bra i Nannestad til tross for økonomiens stramme tøyler.

Budsjettet for 2024 og handlingsplan for 2024 – 2027 skal behandles i kommunestyret 12. desember.