Foreslå medlemmer til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Kommunestyret skal velge nye medlemmer til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse og nå kan du komme med forslag.

Kommunen inviterer lag, foreninger, organisasjoner og privatpersoner til å sende inn forslag på representanter til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse. 

Frist for å komme med forslag er 8. mars. Sendes til postmottak@nannestad.kommune.no   

Til eldrerådet skal det velges 5 medlemmer og varamedlemmer, og til rådet for personer med funksjonsnedsettelse skal det også velges 5 medlemmer og varamedlemmer for perioden 2024-2027. 

Les mer på kommunens hjemmeside : Foreslå medlemmer til eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse (nannestad.kommune.no)