Leder og nestleder i Eldrerådet og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er på plass

Onsdag denne uken var det møte i eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse. I disse møtene var valg av leder og nestleder på sakslista.

Som leder i Eldrerådet ble Magnar Haraldsen valgt og som nestleder Håkon Wilberg.

I Rådet for personer med funksjonsnedsettelse ble Odd Blakkisrud valgt som leder og Anne Brit Falla som nestleder.

Vi ønsker alle lykke til i vervene.