Aktuelle saker

Nannestad bygdeliste ønsker å være tydelige overfor våre egne velgere når det kommer til dette med innføringen av eiendomsskatt eller ikke. Eiendomsskatt er etter vår mening dobbel skattlegging og det totale skatte- og avgiftsnivået på våre innbyggere er høyt nok som det er. Vi sier klart nei!
Les saken på EUB:

Eiendomsskatten kryper nærmere

Vi sier nei til eiendomsskatt!

Eiendomsskatt er en usosial avgift som går ut over de svakeste i kommunen. Innføringen av denne avgiften vil også gjøre Nannestad mindre attraktiv for potensielle innflyttere og næringsutvikling.

Les saken på EUB: http://www.eub.no/nyheter/–det-er-ikke-mulig-a-innfore-eiendomsskatt

Nannestad bygdeliste vil ha flere ambulanser

Ambulanseberedskapen må økes.
Ambulanse
Nannestad bygdeliste mener at ambulanseberedskapen må økes. Blir man alvorlig syke eller alvorlig skadet og har behov for ambulanse i Nannestad, kan man risikere å måtte vente lenge, spesielt på natten og i helgene. I 1998 vedtok Stortinget anbefalinger om at akuttpasienter i byer skal få hjelp innen tolv minutter, og innen 25 minutter i mer grisgrendte strøk.

Ambulansetjenestene som innbyggerne i Nannestad mottar, finansieres av Staten via helseforetaket Helse Sør – øst og driftes av Oslo universitetssykehus.

Nannestad bygdeliste mener at ambulanse beredskapen på Øvre Romerike, inkludert Nannestad, er bekymringsfullt dårlig. I kommunene på Øvre Romerike er det ca 100.000 innbyggere i tillegg til alle menneskene som reiser til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen. I 2014 var det 24,3 millioner reisende på Oslo Lufthavn Gardermoen. Videre er det stor trafikk på E6 der det tidvis skjer alvorlige trafikkulykker.

Øvre Romerike er arealmessig stort og det er ambulansestasjoner i Eidsvoll, Ullensaker og Nes. Nannestad bygdeliste mener at ambulanseberedskapen er mest bekymringsfull på nattestid og i helgene, da er det kun er 4 ambulanser som er operative på disse stasjonene. På natt og i helgene er kun 1 ambulanse på Eidsvoll, 2 ambulanser på Jessheim og 1 ambulanse på Nes. Lokal sykehus for kommunene på Øvre Romerike er Ahus og sykehuset innlandet på Kongsvinger.

Når alle ambulansene er ute på oppdrag, vil det medføre lengre vente tid for å få hjelp. Ambulanse vil da måtte sendes fra Lørenskog, Nittedal eller Oslo. Lengre ventetid på ambulanse i akutte situasjoner kan være forskjellen på liv og død.

Nannestad Bygdeliste støtter opp om kunstgressbane i Maura!

En raskt voksende Bjerke IL fotball, 250 guttespillere opp til 14 år, et jentelag og et damelag ønsker kunstgressbane på Maura. Bjerke IL søker om tippemidler og håper kommunen stiller med en tredjedel. Kostnadene for banen vil havne på ca. 3 millioner og Nannestad Bygdeliste støtter Maura IL i denne saken.

Kunstgress redig

Nannestad Bygdeliste tar tak i bassengsaken!

Uakseptabelt at svømmebassenget på Preståsen skole er stengt på ubestemt tid pga. manglende vedlikehold.

Nannestad bygdeliste har fått mange henvendelser om at svømmebassenget på Preståsen skole kommer til å være stengt på ubestemt tid etter ferien.
Det trengs omfattende renovering.
Ingen i kommunen kan i dag si noe om når det kan åpnes igjen.
Det kommunen sier er at det er budsjettert 5 millioner kroner på budsjettet for 2016 til renovering.
Skolen og bassenget ble bygget for snart 40 år siden og det er gjennom alle disse årene bare blitt utført små reparasjoner.

Nannestad bygdeliste mener skolens elever, revmatikere og andre brukere ikke kan stå uten dette viktige tilbudet.
Bassenget blir brukt til blant annet svømmeopplæring av elever fra Preståsen skole, Maura skole, Kringler/Slattum skole og Eltonåsen skole, Revmatismeforeningen og egen fysiogruppe for barn.

I henhold til læreplanene er Nannestad kommune som skoleeier forpliktet til å gi viktig svømmeopplæring.

Nannestad Bygdeliste mener det er helt uakseptabelt å bryte denne forskriften.

Nannestad bygdeliste har i brev til kommunen 10.august bedt kommunen om å forskuttere midler og starte renoveringsarbeidet så fort som overhodet mulig så tilbudet igjen blir tilgjengelig.

Fredag 14. august var Nannestad bygdeliste på befaring.

Svømmebassenget var tappet for vann og mange løse fliser var fjernet.
Basseng og garderober bar preg av manglende vedlikehold og det er behov for totaloppussing av tak, vegger og gulv.
Garderober og dusjer må oppjusteres til 2015 nivå.

Vi vil ha endring NÅ!

Nannestad bygdeliste vil ha trygge skoleveier!

Ap, SP, V, H, og Frp har vedtatt å gi utbygger av Bjørkeåsen feltet dispensasjon til å kjøre anleggstrafikk gjennom eksisterende boområder på Prestmosen, selv om Statens vegvesen og Kommuneoverlegen fraråder dette og beboerne protesterer på det sterkeste.

Nannestad bygdeliste ønsker økt boligbygging i kommunen, men ikke på bekostning av et trygt boområde.

Vi vil ha åpne og inkluderende prosesser. Vi vil ta berørte innbyggere med på råd i byggeprosjekter for å ivareta alle sine interesser.

Sammen skal vi finne gode lokale bærekraftige løsninger.

Vi vil legge forholdene til rette for gode bomiljøer, både for store og små. Vi vil sikre trygge skoleveier, vi har ingen barn å miste! Økonomi skal ikke prioriteres før helse, miljø og sikkerhet.

Det er flere områder i kommunen som skal bygges ut, Maura, Eltonåsen og Nannestad sentrum for å nevne noen.
Hvilket område er det neste som får anleggstrafikk gjennom boområdet?

Hvor blir det gitt dispensasjon fra reguleringsplanen neste gang?
Utbyggere vil i fremtiden forvente å bli behandlet på like vilkår som utbygger av Bjørkåsen feltet.

Med denne dispensasjonen kjører politikerne over kommunen sine innbyggere for å få nye.

Nannestad Bygdeliste ønsker at Nannestad skal være en trygg og god kommune å bo i, derfor ville vi aldri tillatt dette!

Klagen på dispensasjonsvedtaket er nå til behandling hos fylkesmannen.

Post i butikk