Andre saker

Nannestad bygdeliste ønsker å være tydelige overfor våre egne velgere når det kommer til dette med innføringen av eiendomsskatt eller ikke. Eiendomsskatt er etter vår mening dobbel skattlegging og det totale skatte- og avgiftsnivået på våre innbyggere er høyt nok som det er. Vi sier klart nei!
Les saken på EUB:

Eiendomsskatten kryper nærmere

Vi sier nei til eiendomsskatt!

Eiendomsskatt er en usosial avgift som går ut over de svakeste i kommunen. Innføringen av denne avgiften vil også gjøre Nannestad mindre attraktiv for potensielle innflyttere og næringsutvikling.

Les saken på EUB: http://www.eub.no/nyheter/–det-er-ikke-mulig-a-innfore-eiendomsskatt

Nannestad bygdeliste vil ha flere ambulanser

Ambulanseberedskapen må økes.
Ambulanse
Nannestad bygdeliste mener at ambulanseberedskapen må økes. Blir man alvorlig syke eller alvorlig skadet og har behov for ambulanse i Nannestad, kan man risikere å måtte vente lenge, spesielt på natten og i helgene. I 1998 vedtok Stortinget anbefalinger om at akuttpasienter i byer skal få hjelp innen tolv minutter, og innen 25 minutter i mer grisgrendte strøk.

Ambulansetjenestene som innbyggerne i Nannestad mottar, finansieres av Staten via helseforetaket Helse Sør – øst og driftes av Oslo universitetssykehus.

Nannestad bygdeliste mener at ambulanse beredskapen på Øvre Romerike, inkludert Nannestad, er bekymringsfullt dårlig. I kommunene på Øvre Romerike er det ca. 100.000 innbyggere i tillegg til alle menneskene som reiser til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen. I 2014 var det 24,3 millioner reisende på Oslo Lufthavn Gardermoen. Videre er det stor trafikk på E6 der det tidvis skjer alvorlige trafikkulykker.

Øvre Romerike er arealmessig stort og det er ambulansestasjoner i Eidsvoll, Ullensaker og Nes. Nannestad bygdeliste mener at ambulanseberedskapen er mest bekymringsfull på nattestid og i helgene, da er det kun er 4 ambulanser og en akuttbil som er operative på disse stasjonene. På natt og i helgene er kun 1 ambulanse på Eidsvoll, 2 ambulanser på Jessheim og 1 ambulanse på Nes. Lokal sykehus for kommunene på Øvre Romerike er Ahus og sykehuset innlandet på Kongsvinger.

Når alle ambulansene er ute på oppdrag, vil det medføre lengre vente tid for å få hjelp. Ambulanse vil da måtte sendes fra Lørenskog, Nittedal eller Oslo. Lengre ventetid på ambulanse i akutte situasjoner kan være forskjellen på liv og død.