Category Archives: Publikasjoner

Ole Brumm-politikk, ja takk, begge deler.

På eub.no 22 mai, kan man lese at Akershus Venstres stortingskandidat Solveig Schytz taler varmt for å bevare myr. Hun forteller at Venstre har fremmet flere forslag i Stortinget om vern av myr og kan fortelle at det er et flertall for blant annet at det skal kreves konsekvensutredning også for torvuttak på myrer under […]


Nannestad bygdeliste har sendt inn en ny interpellasjon om Bjørkemåsan som etter planen skal behandles i kommunestyret 11.mai

Interpellasjonen er gjengitt her: Ordfører, Nannestad kommune presenterer alternative fakta om Bjørkemåsan. – og er ikke særlig grønne og opptatt av miljøet, annet enn rent politisk Det er i disse dager ikke spesielt stuerent å grave opp myr, ei heller veldig miljøvennlig. Paradoksalt nok har politikerne i Nannestad kommune bestemt seg for å gjøre nettopp […]


Ja til drift av Nannestad tannklinikk i Nannestad sentrum

Fylkesrådmannen i Akershus foreslår å flytte Nannestad Tannklinikk til Råholt. Saken skal behandles av politikerne i Akershus Fylkesting 21. november. Dette medfører lengre reisevei og mindre tilgjengelighet for brukerne. Den offentlige tannhelsetjenesten i Nannestad er organisert inn under Akershus fylkeskommune som skal sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg […]


Vi sier nei til eiendomsskatt!

Eiendomsskatt er en usosial avgift som går ut over de svakeste i kommunen. Innføringen av denne avgiften vil også gjøre Nannestad mindre attraktiv for potensielle innflyttere og næringsutvikling. Les saken på EUB: http://www.eub.no/nyheter/–det-er-ikke-mulig-a-innfore-eiendomsskatt


Nannestad Bygdeliste støtter opp om kunstgressbane i Maura!

En raskt voksende Bjerke IL fotball, 250 guttespillere opp til 14 år, et jentelag og et damelag ønsker kunstgressbane på Maura. Bjerke IL søker om tippemidler og håper kommunen stiller med en tredjedel. Kostnadene for banen vil havne på ca. 3 millioner og Nannestad Bygdeliste støtter Maura IL i denne saken. EUB laget en egen sak om dette, […]


Post i butikk reddet

Nannestad Bygdeliste hadde et vellykket møte med Posten og Kiwi, og det var mange som var glade når det ble bestemt at Post i Butikk skulle forbli sentralt i Nannestad sentrum. Kiwi har valgt å beholde posten fram til Rema1000 står ferdig, da skal Posten overføres dit. Dette er en økonomisk løsning, og det beste […]


Nannestad Bygdeliste vil sikre posttilbudet.

Nannestad Bygdeliste har tatt initiativ til å innkalle til møte mellom Posten og Kiwi, dette for å få klarhet i forbindelse med vårt usikre posttilbud. EUB har snakket med vår Ordførerkandidat Petter Gulbrandsen, og du kan finne artikkelen HER. Petter står i spissen for møtet, hvor det også vil bli overrakt underskrifter fra vår underskriftskampanje.