Category Archives: Generelt

Nannestad bygdeliste utfordrer alle politiske partier i Nannestad til å bidra i å få levert ut årets festivalprogram for Nannestadfestivalen.

I år som i fjor oppfordrer vi de politiske partiene i Nannestad til å bidra med utdelingen av årets festivalprogram for Nannestad festivalen. Festivalen ble dessverre avlyst i fjor, men i år ser det ut til at festivalen kan gjennomføres i et nytt format. Nannestadfestivalen er kommunens årlige utstillingsvindu, og trekker mange folk til sentrum. […]


Leirskoleoppholdet for barnetrinnet 2021 blir fullfinansiert.

Mandag vedtok Oppvekst og kulturutvalget i Nannestad at leirskoleopphold for barneskoletrinnet 2021 i sin helhet skal finansieres av kommunen. Saken skal også behandles i Formannskapet og kommunestyre som mest sannsynlig kommer til å fatte samme vedtak. Dette vedtaket er etter vår mening et naturlig og godt vedtak sett i lyset av den pandemisituasjonen vi er […]Nannestad kommune, skoleeier og opplæringsloven

Vi jobber for at alle elevene skal dra på den leirskolen de har bestilt og gledet seg til i seks år. Leder av FAU og SU ved Maura skole går i EUB torsdag 18.mars til angrep på Bygdelista, Senterpartiet og Arbeiderpartiet for å utsette en sak om å tilby gratis leirskole. Han skriver at han […]

Fylkesmannen opphever vedtak

I et brev til Nannestad kommune opplyser Fylkesmannen i Oslo og Viken at kommunens vedtak om igangsettelse av arbeidet med en grunnvannsbarriere på Bjørkemåsan, som inngår i utbyggingsområdet Bjørkeåsen, oppheves. Fylkesmannen mener at en etablering av grunnvannsbarriere på friområdet krever dispensasjon fra både arealformålet for friområdet og kravet til å ta vare på eksisterende vegetasjon […]


Mange drukninger i sommer: – Det viser at svømmeopplæring er viktigere enn noen gang

Nannestad bygdeliste ser frem til at svømmehallen blir en realitet og at alle kommunens innbyggere får et nytt tilbud som fremmer folkehelse for store og små. Det har siden bassenget på Preståsen skole ble stengt i 2015 vært utfordrende å gjennomføre svømmeopplæring i Nannestad. Nå er et nytt svømmeanlegg i støpeskjea, slik at svømmeopplæringen får […]