Generelt

Program for årets Nannestad festival

Nannestadfestivalen er kommunens årlige utstillingsvindu og trekker mange folk til sentrum. Vi har lovet i vårt valgprogram å jobbe for bredere deltakelse i festivalen, og utdeling av program er en av de praktiske tingene vi…

Read More

17. mai 2021

I år som i fjor, så blir det ingen tradisjonell feiring av 17.mai her i Nannestad. Koronaviruset som gjorde sitt inntog for over et år siden har dessverre ikke sluppet taket. Vi skal fortsatt feire…

Fylkesmannen opphever vedtak

I et brev til Nannestad kommune opplyser Fylkesmannen i Oslo og Viken at kommunens vedtak om igangsettelse av arbeidet med en grunnvannsbarriere på Bjørkemåsan, som inngår i utbyggingsområdet Bjørkeåsen, oppheves. Fylkesmannen mener at en etablering…