Kandidater

mortenoppdatert

Morten Marthinsen (54) Nannestad

Morten er bygdelistas Ordførerkandidat. Gift og har 2 barn. Morten jobber som Paramedic i OUS-ambulansetjenesten og er stasjonert i Oslo sentrum, hvor han har jobbet siden 1997. Morten er mangeårig tillitsvalgt for Fagforbundet på sin arbeidsplass, og er Hovedtillitsvalgt for Prehospitalklinikk i Oslo universitetssykehus. Han har mange års erfaring som ishockeydommer både nasjonalt og internasjonalt, og har blant annet
dømt i tre Paralympics (OL) i Lillehammer 1994, Nagano 1998 og Salt Lake City 2002.
Morten har i periode 2015-2019 vært gruppeleder og kommunestyrerepresentant for Nannestad bygdeliste. Han er spesielt opptatt av trafikksikkerhet, barn og oppvekst, helse og omsorg.

Per Ragnar Lien (53) Nannestad
Gift og har 1 barn. Jobber som grensekontrollør. Utdannet førskolelærer og
fengselsbetjent. Han er befalsutdannet og har erfaring fra internasjonal tjeneste. Per har i inneværende periode vært kommunestyrerepresentant for Nannestad bygdeliste. Han har mange år bak seg som frivillig i en rekke lag og foreninger. Han er spesielt opptatt av barn, unge og forebyggende arbeid.

Bjørg Liaker (73) Maura
Bjørg er pensjonist og enke. Hun har 4 barn, 7 barnebarn og 1 oldebarn. Hun er opptatt av vern av våtmark, myrer og jordbruksarealer, gang- og sykkelveier.

 

Thomas S. J. Kahn (46) Nannestad.

Gift og har 4 barn. Utdannet fengselsbetjent. Jobber på Romerike fengsel avd. Kroksrud. Sittet som tredje vara i kommunestyret for Nannestad bygdeliste inneværende periode. Tidligere vært leder for kriminalomsorgens yrkesforbund avd. Ullersmo. Vært trener og nestleder for håndballgruppa i Nannestad. Opptatt av de unges oppvekstsvilkår, idrett, gang og sykkelvei i kommunen for å nevne noe.

 


Tommy Andre Dieset (45) Nannestad

Bjørn Marius Eriksen (26) Maura
Samboer. Bjørn Marius er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Han er ivrig jeger og fisker, og engasjerer seg for barn og ungdom og fremtiden til bygda vår.

Odd Løsset (52) Holter
Gift og har 1 barn. Jobber som grensekontrollør. Odd brenner for at skole- og barnehagekapasiteten i Holter alltid skal være tilstrekkelig i forhold til det behovet som er der, og at det skal brukes penger på å ivareta de gode skolene vi har i Nannestad med tanke på å sikre kvalitet og innhold. Han vil ha gratis leirskole til alle elever, og trygge skoleveier i Holter. Han vil at undervisningen på alle skolene i kommunen skal foregå i tradisjonelle klasserom og at skolene ikke skal organiseres utfra baseskole-prinsippet.
Holterhallen må oppgraderes og kunstgressbane må etableres.

Svenn Åge Bekkelund (39) Åsgreina
Samboer og har 4 barn. Jobber som kundemottaker på Ullensaker Auto AS og Brannmann for Speedy Rescue Team. Mine hjertesaker for Nannestad er barn og oppvekst, trygge skoleveier, helse og omsorg, eldreomsorg, og utbygging av kommunal kloakk langs Åsvegen.

 
Øyvind Konopka Ordemann (54) Nannestad
 
 
jon
 
Jon Hallvard Heggelund (56) Nannestad
Gift og har 4 barn. Jobber som elsikkerhetsingeniør hos Infratek Elsikkerhet. Jon er utdannet elektriker og har fagbrev fra Teknisk fagskole. Opprinnelig fra Finnmark  Har i flere år vært aktiv med på og drive Nannestad Klatreklubb. Er opptatt av skole og oppvekstmiljø.
 

 

Eva Bekkelund (64) Nannestad
Førtidspensjonist og enke. Det jeg brenner for er nei til bompenger, ikke eiendomsskatt i bygda vår, bedre skolevei langs Åsvegen, kloakknettet langs Åsvegen for oss som bor midt mellom der det er lagt, bedre eldreomsorg, og at Åslia må få støtte til å gjenåpnes.

 

Knut

Knut Frode Flattum (54) Nannestad
Gift og har 3 barn. Eier og daglig leder i KP Maskin, kurs- og kompetansesenter. Bred erfaring innen bygg og anlegg. Brenner for utvikling av bolig og næring i Nannestad.

Roar Vannebo (39) Maura

Lilly Henriksen (33) Nannestad

 

Erlend Skare (47) Nannestad

 

Monica Synnøve Dieset (45) Nannestad

 

Johan Sverre Johansen (62) Nannestad

 

Eva Hermansen Lien (55) Nannestad

 

Naveed Ahmed (59) Nannestad

 

Tor Eivind Østby (45) Maura

 

Hege Anett Kolsvik Hellem (47) Nannestad

 

Arne Rudolf Tollander (68) Nannestad

 

Joakim Midtskogen (27) Maura

 

Bjørn Ole Enberget (49) Nannestad

 

Antoniette Calderon Marthinsen (45) Nannestad