Om Nannestad Bygdeliste

Nannestad bygdeliste er en partipolitisk uavhengig valgliste, som ble startet opp i forbindelse med kommunevalget i 2015. Bygdelista ble med en oppslutning på 10,9% lokalvalgets store vinner, noe som resulterte i 3 faste representanter i Nannestad kommunestyre. Vi har brukt tiden i inneværende valgperiode til å bygge organisasjon og samle nødvendig politisk erfaring.

I valgperioden 2015-2019 har vi engasjert oss i en rekke saker; nedleggelsen av det lokale lensmannskontoret, sikre post i butikk tilbudet i kommunen, Åslia, kunstgressbanen på Bjerke stadion, ny svømmehall, Bjørkemåsan, trafikksikkerhetstiltak og opprettholdelsen av det offentlige tannhelsetilbudet ved Nannestad tannklinikk for å nevne noe.

Kandidatlista til kommunevalget i september 2019 var fulltegnet, og telte 37 sterke navn, fordelt på 14 kvinner og 23 menn, fra alle deler av den flotte kommunen vår. Denne gangen hadde vi en uttrykt målsetting om at vi skulle vokse ytterligere og øke oppslutningen i alle kommunens valgkretser, noe vi gjorde. Vår oppslutning denne gangen ble 13,1%, som resulterte i at vi økte fra 3 mandater og til 4 mandater.

Nannestad bygdeliste skal sikre et levende lokaldemokrati, hvor innbyggernes innspill, i åpne prosesser, skal respekteres og alltid tas med i betraktning.

VIKTIGE SAKER FOR NANNESTAD BYGDELISTE

 • Barnehage, skole og vi vil ha flere yrkesfag til Nannestad
 • Det skal etableres flere enkle møteplasser for barn og ungdom
 • God drift og forvaltning av alle kommunle bygg
 • Det skal satses på gang- og sykelveger
 • Helse, omsorg og psykisk helse
 • Vi vil ha vekst og utvikling i hele kommunen
 • Næringsutvikling og næringsarealer – næringslivet skal ha gode vilkår
 • Sentrumsutvikling
 • Vi vil ha politiet tilbake i kommunen
 • Idrett, kultur og frivillighet – vi vil ha flerbrukshall og friidrettsbane
 • Klima og miljø
 • Nei til innføring av eiendomsskatt og næringsskatt

Ordførerkandidat Thomas Kahn

Bygdelistas ordførerkandidat heter Thomas Kahn. Han er 47 år og er gift med Marte og har tre barn.

Thomas jobber som førstebetjent i Kriminalomsorgen på Romerike fengsel, hvor han har jobbet siden 2005. Thomas er tillitsvalgt for Kriminalomsorgens Yrkesforbund. Thomas har i en årrekke vært engasjert i frivillig arbeid i håndballen i Nannestad idrettslag i flere roller. I perioden 2015-2019 var han vararepresentant til kommunestyret. I perioden 2019-2023 har han i tillegg til å være fast medlem i kommunestyret, også vært nestleder i oppvekst- og kulturutvalget, medlem i kommuneplanutvalget og bygdelistas gruppeleder. Thomas brenner for forebygging av kriminalitet og rus og nærings- og sentrumsutvikling.

Leder Morten Marthinsen

Bygdelistas 2. kandidat og leder heter Morten Marthinsen. Han er 55 år, gift med Antoniette og har to barn.

Morten jobber som Paramedic i OUS-ambulansetjenesten og er stasjonert i Oslo sentrum, hvor han har jobbet siden 1997. Morten er mangeårig tillitsvalgt for Fagforbundet på sin arbeidsplass, og er Hovedtillitsvalgt for Prehospitalklinikk i Oslo universitetssykehus. Han har mange års erfaring som ishockeydommer både nasjonalt og internasjonalt, og har blant annet dømt i tre Paralympics (OL) i Lillehammer 1994, Nagano 1998 og Salt Lake City 2002. Morten har i perioden 2015-2019 vært gruppeleder og kommunestyrerepresentant for bygdelista. Han er spesielt opptatt av trafikksikkerhet, barn og oppvekst, helse og omsorg.