God jul!

Nannestad bygdeliste ønsker alle våre følgere en fredelig julehøytid, festlig nyttårsfeiring, og et godt nytt år!

I politikken skal det liksom være greit

Det politiske håndverket er vanskelig og viktig, og dette må ikke ødelegges av et ordskifte som ikke samfunnet er tjent med. Vi må enes om at det å komme med usaklig skittkasting ikke er greit i kommunikasjonen mellom velgere, politikere og andre.

Natteravnene skal igjen bli synlige i Nannestad

Det har vært avholdt et oppstartsmøte for å få på plass Natteravner i Nannestad. Det ble på dette møtet etablert en styringsgruppe, som skal sørge for å få igang tiltaket. Det har meldt seg godt over 50 personer som vil være med som Natteravner, men de trenger enda flere, så det er bare å melde […]

Tilbakeviser Høyres påstander

I forbindelse med valgkampen i år gikk Høyre, Fremskrittspartiet og Nannestad bygdeliste ut i media om et mulig samarbeid på borgerlig side hvis de tre partiene skulle oppnå et flertall. Høyre var initiativtaker til dette. De andre borgerlige partiene ble invitert inn i dette samarbeidet, og Bygdelista har ingen informasjon om noen av de andre […]

Bygdelista har inngått en samarbeidsavtale med Arbeiderpartiet og Senterpartiet

Nannestad bygdeliste har for valgperioden 2019-2023 valgt å inngå en samarbeidsavtale med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Det er sikkert kjent for flere at bygdelista i utgangspunktet hadde en intensjon om et mulig samarbeid med de borgerlige partiene, Høyre og Fremskrittspartiet, men når nå denne siden ikke klarte å få på plass et styringsdyktig alternativ, så ble […]

Ungdom og førstegangsvelger i Nannestad

Du har kanskje hørt om Nannestad bygdeliste? Ååh, så du har ikke det nei. Ja, det kan kanskje skyldes at Nannestad bygdeliste aldri var noen del av skoledebatten på Nannestad Videregående skole og ei heller noe parti du aktivt kunne stemme på ved skolevalget. Valgkoordinatoren ved Akershus fylkeskommune hadde nemlig bestemt at det var sånn […]

Hvorfor si NEI, når man kan si JA?

Nannestad kommune skal være en attraktiv og servicevennlig kommune for næringslivet. Næringslivet skal ha gode rammevilkår og det skal legges til rette for næring, vekst og utvikling i hele kommunen.

NEI til bompenger – NOK er NOK!

Den økende bruken av bompenger er en sak som opptar Nannestad bygdeliste og våre velgere. Våre velgere er i overvekt vanlige folk med vanlige lønninger, og de ser hvor usosialt det er at man henter inn rekordmange milliarder fra bompenger.

Tomtefestesaken har kostet

Det er liten tvil om at tomtefestsaken i Nannestad kommune har kostet, ikke bare økonomisk, men også i form av påkjenningen tomtefesterne har hatt ved å ligge i en langvarig konflikt med sin egen kommune. Les saken på EUB:

Vi sier Nei til eiendomsskatt

Nannestad bygdeliste ønsker å være tydelige overfor våre egne velgere når det kommer til dette med innføringen av eiendomsskatt eller ikke. Eiendomsskatt er etter vår mening dobbel skattlegging og det totale skatte- og avgiftsnivået på våre innbyggere er høyt nok som det er. Vi sier klart nei!   Les saken på EUB: