Bygdelista har inngått en samarbeidsavtale med Arbeiderpartiet og Senterpartiet

Nannestad bygdeliste har for valgperioden 2019-2023 valgt å inngå en samarbeidsavtale med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Det er sikkert kjent for flere at bygdelista i utgangspunktet hadde en intensjon om et mulig samarbeid med de borgerlige partiene, Høyre og Fremskrittspartiet, men når nå denne siden ikke klarte å få på plass et styringsdyktig alternativ, så ble […]

Ungdom og førstegangsvelger i Nannestad

Du har kanskje hørt om Nannestad bygdeliste? Ååh, så du har ikke det nei. Ja, det kan kanskje skyldes at Nannestad bygdeliste aldri var noen del av skoledebatten på Nannestad Videregående skole og ei heller noe parti du aktivt kunne stemme på ved skolevalget. Valgkoordinatoren ved Akershus fylkeskommune hadde nemlig bestemt at det var sånn […]

Hvorfor si NEI, når man kan si JA?

Nannestad kommune skal være en attraktiv og servicevennlig kommune for næringslivet. Næringslivet skal ha gode rammevilkår og det skal legges til rette for næring, vekst og utvikling i hele kommunen.

NEI til bompenger – NOK er NOK!

Den økende bruken av bompenger er en sak som opptar Nannestad bygdeliste og våre velgere. Våre velgere er i overvekt vanlige folk med vanlige lønninger, og de ser hvor usosialt det er at man henter inn rekordmange milliarder fra bompenger.

Tomtefestesaken har kostet

Det er liten tvil om at tomtefestsaken i Nannestad kommune har kostet, ikke bare økonomisk, men også i form av påkjenningen tomtefesterne har hatt ved å ligge i en langvarig konflikt med sin egen kommune. Les saken på EUB:

Vi sier Nei til eiendomsskatt

Nannestad bygdeliste ønsker å være tydelige overfor våre egne velgere når det kommer til dette med innføringen av eiendomsskatt eller ikke. Eiendomsskatt er etter vår mening dobbel skattlegging og det totale skatte- og avgiftsnivået på våre innbyggere er høyt nok som det er. Vi sier klart nei!   Les saken på EUB:

Miljøpartiet De Grønne, strutse-politikk og stemmesanking

Den 22. mai skrev Kristin Antun (MDG) at bevaring av naturmangfoldet er en forutsetning for å ta vare på livsgrunnlaget vårt og at Miljøpartiet De Grønne går til valg på et program som prioriterer dette arbeidet høyt. Hun viser til at rødlista forteller oss at over 2300 arter i Norge er truet av utryddelse og […]

Ole Brumm-politikk, ja takk, begge deler.

På eub.no 22 mai, kan man lese at Akershus Venstres stortingskandidat Solveig Schytz taler varmt for å bevare myr. Hun forteller at Venstre har fremmet flere forslag i Stortinget om vern av myr og kan fortelle at det er et flertall for blant annet at det skal kreves konsekvensutredning også for torvuttak på myrer under […]

Nannestad bygdeliste har sendt inn en ny interpellasjon om Bjørkemåsan som etter planen skal behandles i kommunestyret 11.mai

Interpellasjonen er gjengitt her: Ordfører, Nannestad kommune presenterer alternative fakta om Bjørkemåsan. – og er ikke særlig grønne og opptatt av miljøet, annet enn rent politisk Det er i disse dager ikke spesielt stuerent å grave opp myr, ei heller veldig miljøvennlig. Paradoksalt nok har politikerne i Nannestad kommune bestemt seg for å gjøre nettopp […]

Mobiliseringen for å redde lensmannskontoret kom for sent

Nannestad og Gjerdrum lensmannskontor blir lagt ned og Nannestad Bygdeliste er svært skeptiske til nærpolitireformen Labert oppmøte til tross. Tirsdag kveld denne uken hadde Politimester Steven Hasseldal i Politidistrikt Øst, tatt turen fra Ski til Nannestad, for å fortelle oss “face to face” at vårt lokale lensmannskontor kommer til å bli lagt ned. Nedleggelsen kommer […]