Miljøpartiet De Grønne, strutse-politikk og stemmesanking

Den 22. mai skrev Kristin Antun (MDG) at bevaring av naturmangfoldet er en forutsetning for å ta vare på livsgrunnlaget vårt og at Miljøpartiet De Grønne går til valg på et program som prioriterer dette arbeidet høyt. Hun viser til at rødlista forteller oss at over 2300 arter i Norge er truet av utryddelse og […]

Ole Brumm-politikk, ja takk, begge deler.

På eub.no 22 mai, kan man lese at Akershus Venstres stortingskandidat Solveig Schytz taler varmt for å bevare myr. Hun forteller at Venstre har fremmet flere forslag i Stortinget om vern av myr og kan fortelle at det er et flertall for blant annet at det skal kreves konsekvensutredning også for torvuttak på myrer under […]

Nannestad bygdeliste har sendt inn en ny interpellasjon om Bjørkemåsan som etter planen skal behandles i kommunestyret 11.mai

Interpellasjonen er gjengitt her: Ordfører, Nannestad kommune presenterer alternative fakta om Bjørkemåsan. – og er ikke særlig grønne og opptatt av miljøet, annet enn rent politisk Det er i disse dager ikke spesielt stuerent å grave opp myr, ei heller veldig miljøvennlig. Paradoksalt nok har politikerne i Nannestad kommune bestemt seg for å gjøre nettopp […]

Mobiliseringen for å redde lensmannskontoret kom for sent

Nannestad og Gjerdrum lensmannskontor blir lagt ned og Nannestad Bygdeliste er svært skeptiske til nærpolitireformen Labert oppmøte til tross. Tirsdag kveld denne uken hadde Politimester Steven Hasseldal i Politidistrikt Øst, tatt turen fra Ski til Nannestad, for å fortelle oss “face to face” at vårt lokale lensmannskontor kommer til å bli lagt ned. Nedleggelsen kommer […]

Ja til drift av Nannestad tannklinikk i Nannestad sentrum

Fylkesrådmannen i Akershus foreslår å flytte Nannestad Tannklinikk til Råholt. Saken skal behandles av politikerne i Akershus Fylkesting 21. november. Dette medfører lengre reisevei og mindre tilgjengelighet for brukerne. Den offentlige tannhelsetjenesten i Nannestad er organisert inn under Akershus fylkeskommune som skal sørge for at tannhelsetjenester er tilgjengelige for alle som bor eller oppholder seg […]

Politimesteren svinger sparekniven og det går utover Nannestad

Nannestad og Gjerdrum lensmannskontor står på listen med lensmannskontor som politimesteren vil legge ned. En nedleggelse av det lokale lensmannskontoret vil spesielt ramme sårbare grupper som eldre og uføre hardest når nærmeste politistasjon blir på Jessheim. Regjeringen har forsøkt å skape et inntrykk om at politireformen ville gi et lokalt forankret politi som skal sørge […]

Vi sier nei til eiendomsskatt!

Eiendomsskatt er en usosial avgift som går ut over de svakeste i kommunen. Innføringen av denne avgiften vil også gjøre Nannestad mindre attraktiv for potensielle innflyttere og næringsutvikling. Les saken på EUB: http://www.eub.no/nyheter/–det-er-ikke-mulig-a-innfore-eiendomsskatt

Nannestad bygdeliste vil ha flere ambulanser!

Ambulanseberedskapen må økes. Nannestad bygdeliste mener at ambulanseberedskapen må økes. Blir man alvorlig syke eller alvorlig skadet og har behov for ambulanse i Nannestad, kan man risikere å måtte vente lenge, spesielt på natten og i helgene. I 1998 vedtok Stortinget anbefalinger om at akuttpasienter i byer skal få hjelp innen tolv minutter, og innen […]

Nannestad Bygdeliste støtter opp om kunstgressbane i Maura!

En raskt voksende Bjerke IL fotball, 250 guttespillere opp til 14 år, et jentelag og et damelag ønsker kunstgressbane på Maura. Bjerke IL søker om tippemidler og håper kommunen stiller med en tredjedel. Kostnadene for banen vil havne på ca. 3 millioner og Nannestad Bygdeliste støtter Maura IL i denne saken. EUB laget en egen sak om dette, […]

Nannestad bygdeliste TOK tak i bassengsaken

Nå må politikerne vise handlekraft. Nannestad bygdeliste var først ute og satte fokus på behovet for vedlikehold og reparasjon av svømmebassenget på Preståsen skole. Vi har fått mange henvendelser etter at det ble kjent at svømmebassenget på Preståsen skole kommer til å være stengt på ubestemt tid. Det trengs omfattende renovering og ingen i kommunen kan […]