Trafikksikkerhet


Interpellasjon- slukking av gatelys på nattestid

Nannestad bygdeliste har blitt kontaktet av en rekke innbyggere i kommunen som reagerer sterkt på beslutningen om å slukke gatelysene langs kommunale veier i tidsrommet 23.30-05.00. Dette er også debattert i flere sosiale medier. Derfor…
Gang- og sykkelveier – Trygge skoleveier

 Vi vil jobbe for at gang- og sykkelveinettet i hele Nannestad skal bygges ut, og på den måten knytte kommunens ulike tettsteder sammen. Trygge skoleveier er en del av en god skolehverdag og retten til…


Vintervedlikehold – Svar på våre spørsmål

Issvuller, spor og vannansamling gjør fremkommeligheten utfordrende. På vegne av ordføreren, så ble våre spørsmål svart ut av virksomhetsleder. Svar til Nannestad bygdeliste – Vintervedlikehold: Nannestad kommune tilstreber på generelt grunnlag å levere gode og…Gang og sykkelveg – Endelig er arbeidene i gang

Endelig er arbeidet med ny gang- og sykkelveg langs Preståsvegen i gang. Prosjektet skulle egentlig hatt oppstart før sommeren, men har dessverre blitt forsinket. Strekningen fra Minkvegen til Grevlingvegen ventes å ferdigstilles i løpet av…


Vi vil ha vekst og utvikling i hele kommunen

Nannestad bygdeliste er uenig med regionale myndigheter i vekst fordelingsprinsippet. Den regionale areal -og transportplanen er på kollisjonskurs med vår stedlige geografi og våre ønsker når det kommer til vekst og utvikling. Vi vil ha…