Viktige saker

Viktige saker for Nannestad bygdeliste

Levende og attraktivt sentrum som innbyggerne brukerNannestad sentrum skal være et prioritert utviklingsområde for Nannestad kommune. Det skal lages en helhetlig plan for alt som berører sentrum og målsettingen må være at vi skal ha…