Nannestad Bygdeliste støtter opp om kunstgressbane i Maura!

Kunstgress redig

En raskt voksende Bjerke IL fotball, 250 guttespillere opp til 14 år, et jentelag og et damelag ønsker kunstgressbane på Maura. Bjerke IL søker om tippemidler og håper kommunen stiller med en tredjedel. Kostnadene for banen vil havne på ca. 3 millioner og Nannestad Bygdeliste støtter Maura IL i denne saken.

EUB laget en egen sak om dette, den kan du finne HER.