Ole Brumm-politikk, ja takk, begge deler.

På eub.no 22 mai, kan man lese at Akershus Venstres stortingskandidat Solveig Schytz taler varmt for å bevare myr.
Hun forteller at Venstre har fremmet flere forslag i Stortinget om vern av myr og kan fortelle at det er et flertall for blant annet at det skal kreves konsekvensutredning også for torvuttak på myrer under 1.500 dekar, innføring av forbud mot nydyrking av myr og for at det må lages en plan for utfasing av bruk av torv.

Dette står i sterk kontrast til at hennes partifeller i Nannestad Venstre, med varaordfører Karl Henrik Laache i spissen, som er for å grave opp og bygge ut Bjørkemåsan i Nannestad. Da kan man spørre seg om utspillet til Schytz bare er valg flesk, eller om det er Nannestad Venstre som er på kollisjonskurs med eget parti?

Nannestad bygdeliste mener at man ikke har råd til å ødelegge myr. Planter, fugler og dyr som lever her trenger vern. Man trenger myr i møte med klimaendringer, den er flomdempende og man trenger myra for å lagre karbon. Myra kan sammenlignes med regnskog og konsekvensen av å dyrke eller grave den opp er enorme klimagassutslipp.
Nannestad bygdeliste ser på det som ironisk når man over kommunegrensen kjemper for å bevare Jødahlsmåsan, mens man i Nannestad ikke har skrupler med å rasere ei flott myr.

Derfor utfordrer vi Solveig Schytz til å avklare hvordan man skal forholde seg til Venstres politikk som minner om Ole Brumm, «ja takk begge deler»

.

Nannestad bygdeliste

Be the first to comment on "Ole Brumm-politikk, ja takk, begge deler."

Leave a comment

Your email address will not be published.