Ungdom og førstegangsvelger i Nannestad

Du har kanskje hørt om Nannestad bygdeliste? Ååh, så du har ikke det nei. Ja, det kan kanskje skyldes at Nannestad bygdeliste aldri var noen del av skoledebatten på Nannestad Videregående skole og ei heller noe parti du aktivt kunne stemme på ved skolevalget. Valgkoordinatoren ved Akershus fylkeskommune hadde nemlig bestemt at det var sånn det skulle være og at det bare var partier med representanter på Stortinget, som skulle få lov til å delta i debatten og selve valget. Det høres kanskje litt udemokratisk og merkelig ut, for det er nå en gang slik at når du nå går og stemmer, så stemmer du ved et kommune- og fylkestingsvalg, og IKKE ved et Stortingsvalg.