Bygdelista har inngått en samarbeidsavtale med Arbeiderpartiet og Senterpartiet

Nannestad bygdeliste har for valgperioden 2019-2023 valgt å inngå en samarbeidsavtale med Senterpartiet og Arbeiderpartiet.
Det er sikkert kjent for flere at bygdelista i utgangspunktet hadde en intensjon om et mulig samarbeid med de borgerlige partiene, Høyre og Fremskrittspartiet, men når nå denne siden ikke klarte å få på plass et styringsdyktig alternativ, så ble dette resultatet. Vi går inn i dette samarbeidet med en formening om at det vil kunne gi oss gjennomslag for mest mulig av vår egen programfestede politikk, og den inngåtte samarbeidsavtalen tvinger oss på ingen måte til å måtte være enige i alt.

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.