Nannestad bygdeliste har tatt initiativ til en lokalpolitikerdugnad for å få levert ut årets festivalavis for Nannestadfestivalen.

Nannestadfestivalen er kommunens årlige utstillingsvindu, og trekker mange folk til sentrum. Bygdelista lovte i sitt valgprogram å jobbe for bredere deltakelse i festivalen, og dette er en av de praktiske tingene vi kan bidra med. I tillegg har bygdelista, sammen med resten av posisjonen, sikret et øremerket tilskudd til festivalen på 100.000 kroner i 2020.